lördag, januari 6

Radio TUFF nr 1457

 Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1457:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 7 januari första gången kl 17 och sedan 2 ggr per dygn till söndagen den 21 januari, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:


”Rosor” delas ut frikostigt –under mottot ”hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret”- till dem som sagt eller gjort något bra. Sedan en intervju med Pierre Schori som kommer till ett möte den 16 januari i Tyresö och pratar om dagens kamp mot krig och terrorism. Han utfrågas bl a om Trump, sitt motstånd mot kärnvapen och medlemskap i Nato och mot svenska militärinsatser i Afghanistan.

fredag, januari 5

"Hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret"

”ROSOR” från RADIO TUFF nr 1457 den 7/1 till….
….till   TUFFs främste partner i Indien Bhikhu Vyas som nu tackar så hjärtligt för de 175 000 kronor som Tuff nyligen skickade till projekten i fattiga i Dharampur, bebodda av tribals, den tidigare så försummade ursprungsbefolkningen. Summan motsvarar hela 1 313 000 indiska rupier och skall användas för Vananchal och Girikung, två av de sex skolor som på 90-talet anlades för pengar från Tuff. Där ska de bekosta bland annat lönerna för fyra lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer för 205 elever, skolresor samt hälsovård.
….till   TUFFs försäljning av julmangogram som resulterat i att över 1 000 mangoträd nu kan planteras i Dharampur utöver de uppåt 150 000 som redan är planterade.
….till   FN-koordinatorn Jamie McGoldrick som meddelar att ett saudiskt bombangrepp mot en marknadsplats i Jemen nyligen dödade 54 och skadade 32 civila. Bara under 10 dagar kring julen dödades 109 civila jemeniter av saudiska bomber. Saudiarabiens bombningar av Jemen sedan snart 3 år stöds faktiskt av USA och Storbritannien varför det typiskt nog får ringa uppmärksamhet i våra medier
,,,,tíll    fysikprofessor Max Tegmark, som säger att det finns en chans på tre att vi dör i ett kärnvapenkrig. ”Som fysiker vet jag att tur inte är någon långsiktig strategi” säger Tegmark. 25 gånger har vi varit en hårsmån från kärnvapenkrig. Varje gång till följd av missförstånd eller tekniska haverier. Hur länge kan turen hålla i sig?

….till   att ”heta linjen” mellan Nord och Sydkorea nu har öppnats efter att ha varit stängd i två år. Det väcker förhoppningar om att det spända läget genom Trumps och Nordkoreas ledare Kim Jong-Uns ömsesidiga hot om att använda kärnvapen nu minskar

….till   William Perry, som var försvarsminister under Bill Clinton och har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 60-talet. Risken för att det blir katastrof i dag, bedömer han som större än under kalla kriget. Perry jämför med 1914, då länderna som drogs in i världskrig inte förstod vad som höll på att hända. De gick som i sömnen. ”I dag är det som att vi går i sömnen mot ett kärnvapenkrig, säger William Perry. 
….till   utrikesminister Margot Wallström som vid en nyårsintervju slår fast att ”Nato ska avstå från påtryckningar mot Sverige”. Det gäller FN:s konvention om förbud mot kärnvapen som i somras antogs av 122 länder, en överväldigande majoritet i generalförsamlingen. Men efter att USA har hotat att en svensk anslutning till konventionen skulle skada samarbetet med Nato har den svenska regeringen tvekat att ratificera konventionen. Stefan Lindgren i sin blogg www.8dagar.com har dock påtalat att Wallströms uttalande också innebär en motsägelse: Men hon säger samtidigt att hon instämmer i Peter Hultqvists uttalande att Sveriges agerande i kärnvapenfrågan "inte får skada" vårt samarbete med Nato. Instämmer man i ett sådant uttalande har man ju redan böjt sig för utpressningen och vidimerat att en sådan skada KAN uppstå. Men teoretiskt kan en sådana skada bara uppstå i relation till eventuella nukleära planer för Sverige. Dvs. en svensk ratificering av konventionen skulle förhindra placering av kärnvapen i Sverige, vilket Nato planerar eller vill hålla öppet för.”
….till   mellanöstern-analytikern Bitte Hammargren, som påpekar motsägelsen i president Trumps syn på demonstrationerna i Iran: Trump hyllar de iranska demonstranterna samtidigt som han infört förbud mot iranier att komma till USA.  
….till   SvT:s program ”Året var 1968”, en timme om en del vad som hände i världen för 50 år sedan. Då rasade Vietnamkriget och i programmet visades the Intrepid Four, dvs de fyra unga amerikanerna John Barilla, Mike Lindner, Richard Bailey och Craig Anderson, amerikanska desertörer som via Japan och Sovjet kom till Sverige och som här omhändertogs av TUFF, vars medlemmar gav dem husrum och annan hjälp. I TV-programmet visades också medborgarrättskämpen och icke-våldsanhängaren Martin Luther King som mördades det året liksom Robert F Kennedy, bror till president John F Kennedy, som själv fem år tidigare föll offer för en mördare i det skjutglada USA.
….till   TV-programmet ”Min mor var tysketös” som visades de första dagarna av året. Man räknar med att upp emot 50 000 danska kvinnor förälskade sig i en tysk soldat under andra världskrigets ockupation. Kvinnor som hånades och utstöttes av samhället och vars historia i hög grad har tystats ner och förtigits. Inge och Hellmut hördes om sina respektive mödrars kärlek till en tysk soldat. Anette Warring, professor i modern historia medverkade. Tidigare har förhållandena i det befrriade Norge skildrats av bland annat DN. Där fanns ca 10 000 tyskeungar som sällan var resultat av våldtäkt, eftersom det var belagt med dödsstraff i tyska armén. Deras mödrar var helt enkelt unga flickor som fallit för tyska soldater och bespottades som "tysketöser" under resten av livet. När freden kom arresterades 14.000 av kvinnorna. 5.000 sattes utan rättsprocess i läger med tvångsarbete i ett och ett halvt år. Deras huvuden rakades, de misshandlades och våldtogs. Barnen skickades i många fall till hem för "tattare och sinnesslöa".

….till   Gefle Dagblad som publicerade Daniel Svenssons insändare med rubriken ”USA:s militärmakt är skrämmande”. Där uppges att många miljoner dödats i de många krig som USA fört i Angola, Afghanistan, Kambodja, Colombia, Kongo, Guatemala, Irak, Nord- och Sydkorea, Pakistan, Sudan, Vietnam och Jugoslavien. Amerikanska militärbaser finns på hundratals ställen världen runt. Daniel Svensson skriver: ”Ryssland är i princip inringat av alla dessa amerikanska baser. Hur skulle USA reagera om Ryssland hade 150 militärbaser i Kanada och 100 i Mexico? En högst relevant fråga att ställa sig. Ryssland har bara fyra militärbaser utanför den ryska gränsen. Ja, du läste rätt, fyra stycken. Enligt internationella forskningsinstitutet SIPRI:s siffror från 2016 spenderar USA 36 procent av världens samlade militära utgifter på sin krigsapparat. Ryssland står för endast fyra procent, Kina 13 procent, Saudiarabien 5,2 procent och Storbritannien 3,3 procent. Den amerikanska militärindustrin, där de främsta tillverkarna är Boeing, Raytheon och Lockheed Martin, tjänar astronomiska summor på dessa krig. Detta är också anledningen till att man måste upprätthålla illusionen av ett hotfullt Ryssland, utan detta "hot" skulle den amerikanska militärindustrin inte kunna motivera för allmänheten de enorma summor som spenderas på vapen.”
….till   ABF som har bjudit in Pierre Schori att tala om dagens kamp mot krig och extremism samt minnet av Olof Palme. Schori har varit riksdagsman, biträdande utrikesminister, svensk FN-ambassadör med mera. Mötet sker i restaurang Utsikten, Bollmota allé 7 med start kl 18.30 tisdagen den 16 januari. Varmt välkommen!
 (Om en stund hörs en intervju med Schori här i Radio Tuff.)

….till   alla som stött TUFF under det gångna året  genom medlemskap och generösa gåvor på insamlingskontot  pg 79 36 36-2, Medlem blir man genom att sätta in 200 kr på TUFFs föreningskonto pg 16 01 37-- 6.

                          God fortsättning på det nya året !!!

lördag, december 23

Radio TUFF 1456

Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1456:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 24 december första gången kl 17 och sedan 2 ggr per dygn till söndagen den 7 januari, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:


”Rosor” delas ut frikostigt till dem som sagt eller gjort något bra. Elena Magnell läser sin fyndiga årsbetraktelse över 2017 på rimmad vers. Åke Sandins krönika har rubriken ”Från elitsoldat till fängelsekund  och fredsaktivist”

Från elitsoldat till fängelsekund och fredsaktivist

Fanjunkaren på Livkompaniet vid I 21 i Sollefteå var en hygglig karl men hade ett mustigt språk. En dag 1958 ringde han sin regementschef, översten, och sa:

”Jag har här ett jävla mellanting mellan ett Jehovas vittne och fan vet vad!”

”Mellantinget” var 285-52-21 Sandin, som just meddelat att han vägrade sin andra repmånad.

Ändå hade jag vid den här tiden tagit intryck av den starka militariseringen som präglade tiden efter andra världskriget. Vid 13 års ålder var jag landstormspojke. Det var häftigt att sova i militärtält och skjuta med karbin från 1800-talet.

Sen gick jag ut som etta från en plutonchefsskola för pansarvärnssoldater. Som 22-årig valp förde jag befäl över en pluton repgubbar, ja, så kallades män i 30-40årsåldern. Vi hade en vintrig manöver i Norrland.

Nästa repmånad vägrade jag alltså. Då hade jag läst historia vid universitetet och lärt mig att i krig var det inte minst civila, kvinnor och barn, som dödades av soldaterna, som kallades fosterlandshjältar.

Min vägran ledde till en månad i fängelse för vapenvägran. Det var på 60-talet tusentals svenska killar som rönte detta öde. På mitt jobb vid Nyboda skola i Tyresö var vi tre stycken som fick fängelse för vapenvägran.

Sedan dess har jag varit aktiv i fredsrörelsen från början i Kampanjen mot atomvapen under den tid många politiker drömde om svenska kärnvapen, precis som de i dag vill att vi ska tillhöra kärnvapenalliansen Nato,

Men främst har jag i över 50 år ägnat mig åt TUFF (Tyresö Ulands- och Fredsförening) och Radio Tuff.. Så här vid nyår inser jag att jag på grund av min höga ålder inte kan vara med så länge till.

Därför önskar jag av hela mitt gamla hjärta att många också nästa år 2018 blir medlemmar i Tuff genom att på plusgiro 16 01 37-6 sätta in 200 kr och kanske för annan på samma adress (familjemedlem) dessutom 80 kr.
---------------------------------------------------

ÅKE SANDIN i Radio Tuff nr 1456, som hörs på 91,4 eller på www.tyresoradion.se