söndag, maj 13

Radio TUFF nr 1466
Den tuffa oberoende radion

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1466:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 13 maj, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 27 maj, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin

Programmet i korthet: 
”Rosor” delas ut, bland annat till dem som motsätter sig att USA  sagt upp kärnenergiavtalet med Iran. Den hoppfulla utvecklingen på Koreahalvön kommenteras av Koreakännaren Christer Lundgren. TUFF:s ordförande Lisa Norgren Benedictsson intervjuas om mötet med de nyanlända, då Syrien var ämnat. ”ROSOR” från RADIO TUFF ( nr 1466) den 13/5 till…. 

….till    alla vänner av den gamla stolta folkrörelse-traditionen, vilka redan har erlagt årsavgiften till TUFF för 2018 på 200 kr. Andra är varmt välkomna att betala densamma på TUFFs plusgiro 16 01 37 -- 6 

….till    Tuffs utskick av kalendariet och TUFF-bladet för maj-juni 2018 till de uppåt 400 betalande medlemmarna (Se  www.tuffsandin.blogspot.com  )   

….till    den censurerade versen i Internationalen som lyder:    
     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi störtar våra generaler
     och sjunger broderskapets sång 

….till   dem som varnar för USA:s nya kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. De nya atombomberna är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?

….till   Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, som nu meddelar rustningarna i världen nu uppgår till ca 15 000 miljarder kr.  Det är ett enormt slöseri med pengar på att förbereda massmord på medmänniskor. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent 2017 och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.

….till   avspänningen mellan Nord- och Sydkorea, som bland annat yttrat sig i samarbetet på det idrottsliga området. Idrotten förbrödrar Korea. Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Senare i detta Radio Tuff hörs koreakännaren Christer Lundgren kommentera den hoppfulla utvecklingen.

 ….till  Tyskland, Frankrike och Storbritannien, som tillsammans med de två andra undertecknarna av FN:s atomenergiavtal IAEA, Ryssland och Kina, försöker att upprätthålla det trots att USA nu lämnat det. De har inlett ett närmande till Iran.   

….till   Rolf Ekéus, erfaren diplomat och före detta internationell vapen-inspektör, som kritiserat USA:s uppsägning av kärnenergiavtalet med Iran. Han framhåller att det innehåller en regelbunden koll av eventuella iranska kärnvapenplaner.

….till   Patrik Paulov, som på tal om den massiva israeliska flygbombningar av iranska mål i Syrien, skriver:   ”Oavsett vad svenska medier rapporterar så har varken Syrien eller dess allierade – Iran, libanesiska Hizbollah och Ryssland – intresse av mer krig. Ingen av dem har något att vinna på att provocera fram mer strider, förödelse och elände. Ingen av dem har något att vinna på att angripa israeliska mål, och det oavsett om de finns på de ockuperade syriska Golanhöjderna eller i Israel.
(Faktaruta: Golanhöjderna som iranskt flyg påstås ha angripit kallas i pressen för ”Israel”. I själva verket erövrades de av Israel under sexdagarskriget kriget 1967. Den absoluta merparten av områdets invånare, över 130 000, antingen flydde eller fördrevs av de israeliska styrkorna. Bara några dagar efter vapenvilan började israeliska trupper rasera byar och gårdar runtom på Golanhöjderna. Golan betraktas av FN och världssamfundet som Israelockuperat syriskt territorium. )

….till   Anders Björnsson i rörelsen Nej till Nato, som kommenterar att försvarsminister Peter Hultqvist i Washington slöt ett militärt fördjupningsavtal med USA, ”en historisk händelse” enligt svenska Natovänner. Björnsson skriver:      ”Detta avtal ingicks samma dag som USA:s president Donald Trump meddelade att hans land lämnar 5+1-överenskommelsen med Iran om förbud mot att anskaffa atomvapen, en överenskommelse som låg till grund för den enhälliga och bindande resolutionen 2231 i FN:s säkerhetsråd, vilken alla parter är förpliktade att följa. Trumps åtgärd är ett starkt destabiliserande drag i världspolitiken. Och då hade ändå bara några veckor gått sedan Förenta staternas (och Frankrikes och Storbritanniens) bombningar av Syrien, ett klart och otvetydigt brott mot folkrätten. I ett sådant läge är Finlands och Sveriges opåkallade närmande till de amerikanska ambitionerna provocerande – minst sagt.” 

….till   fredsforskaren Jan Öberg, som under rubriken ”The U.S. declared  war on Iran” skriver en lång och mycket läsvärd artikel som i sin helhet finns att läsa på  https://transnational.live/2018/05/08/tff-pressinfo-457-the-u-s-just-declared-war-on-iran/  Ett stycke i hans text har rubriken Why Iran is not a threat. Där skriver han, att det är olyckligt för USA:s militaristiska utrikespolitik, att Iran inte utgör något hot mot USA eller dess allierade. Sådant prat är ”rent nonsens”, tillägger han och påpekar, att under mer än 250 år har Iran inte invaderat något annat land. Iran är i Syrien på inbjudan från den legala regeringen i landet, framhåller han. Iran med sina 80 miljoner invånare satsar 15 miljarder dollar på sin krigsmakt. Israel med en  tiondel så stor befolkning satsar 16 miljarder på militären och har dessutom kärnvapen. För att inte tala om Irans ”ärkefiende”, Saudiarabien som med sina 69 miljarder dollar till sin militär är den tredje största krigsmakten i världen.Mailet skickas till dig för att du är med i mina kontakter över solidariska människor

Min adress är:
Åke Sandin Björkbacksvägen 45 Tyresö 135 40 Sweden  

Om du inte vill få dessa mailutskick i framtiden kan du klicka här för att avprenumerera.


torsdag, maj 10

Rustningar m m


TUFF-bladet
        Tyresö Ulands- och FredsFörening,
            Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
            Tel 742 1442 (ordf),  712 2581.  
            Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.                      Våren 2018
        Insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
            E-post: kontakt@tuff.nu
              Hemsida: www.tuff.nu

”Sköna maj välkommen…!
Är en av de traditionella sånger som sjungs den här månaden. Men 1 maj hördes överallt Internationalens maning till upp till kamp dock inte med den censurerade versen:

     Till krigets slaktande vi dragits,
     vi mejats ner i jämna led.
     För furstars lögner har vi slagits.
     Nu vill vi säkra evig fred.
     Om de oss driver, dessa kannibaler,
     mot våra grannar än en gång,
     vi skjuter våra generaler
     och sjunger broderskapets sång

Att vi skjuter våra generaler är onödigt och borde ha ersatts med att vi omskolar dem.

    USA:s nya kärnvapen
Trump satsar väldiga belopp på att ta fram nya högteknologiska kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. Den nya atombomben är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?”
  Rustningarna  i världen  Stockholms internationella fredsforsknings-institut ,SIPRI, meddelar nu att under 2017 ökade militärutgifterna i världen till ca 15 000 miljarder kr. Klart mest satsade USA på vapen, över nio gånger mera än Ryssland, som faktiskt nedrustade med 20 procent och halkat efter Saudiarabien som världens tredje mest rustade stat. De 29 NATO-länderna tillsammans rustar nästan 14 gånger mera än Ryssland.
  Idrotten förbrödrar Korea Den nya avspänningen mellan Nord- och Syd-Korea, efter det att länderna alltsedan det förödande Koreakriget 1950-53 avlutades utan att något fredsavtal kom till stånd har väckt stor optimism. Inte minst har samverkan inom idrotten bidragit till det politiska tövädret: Ett gemensamt damhockeylag i OS och ett bordtennislag med spelare både från nord och syd förekom i VM, 

    Vapenindustrin sörjer
Som gammal sportfåne gläder det mig att idrotten verkar för fred mellan Nord- och Syd-Korea. Men inte alla gläder sig åt detta t ex de som har aktier i de stora amerikanska vapen industrierna. Genom den fredliga utvecklingen på koreahalvön har aktiekurserna i Lockheed sjunkit med två och en halv procent, i Rayheon och General  Dynamic med nästan 4 % procent och i Northrop Grumman med 3,4 %
    Citat om krig och fred: 
Henrik Tikkanen: ”Krig löser inga problem och alltså fortsätter de”

.Per Anders Fogelström: ”Våld löser inte problemen, bara uppskjuter dem eller gör deras lösande om intet. Man kan inte få en trasig maskin att fungera genom att sparka på den
.
Joan Baez”En general sätter en nål i en karta. En vecka senare står en skock unga pojkar och svettas i en djungel någonstans, skjuter armar och ben av varandra, gråter och ber och gör i byxorna. Tycker ni inte att det verkar enfaldigt?”

Martin Luther King: Icke-våld är ett mäktigt och rent vapen. Det är ett vapen utan motstycke i historien, vilket skär utan att såra och förädlar den människa som använder det.. Det är ett svärd som helar.”

Alva Myrdal:  ”Men kom ihåg: ytterst vilar våldskulturen på förekomsten av vapen, uppmuntrandet av rustningar, tävlan om att ha den senaste modellen för effektivt dödande av människor.”

Henrik Tikkanen: ”Jaq har sett mina kamrater med förvånad min samla ihop sina krälande tarmar innan de dog. Jag har hört dem skrika i dygn bakom taggtrådshindret i väntan på döden, som inte råttorna hade tålamod att vänta på. De tog för sig köttiga bitar ur ansiktet, näsan och läpparna, men skriket fanns kvar i våra öron långt efter det de dött. Det finns ännu där. För fosterlandet”.

TUFF tuffar på


      TUFF -kalendarium maj-juni 2018

                                Tyresö Ulands- och FredsFörening, Myggdalsv 80,  135 43 Tyresö
          Tel 070-876 43 73, 712 4463  . Tuffs plusgiro: 16 01 37-6.    Tuffs insamlingskonto: pg 79 36 36 - 2
                                     E-post: kontakt@tuff.nu            Hemsida: www.tuff.nu

Onsdagar                                       Nyanländas integration
Kl 18-20           Sedan i höstas har på onsdagskvällar Tuffs integrationsprojekt pågått med ett        antal unga människor från Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan. De lär sig            tillsamman med folk från Tuff svenska och svenska seder och bruk. De träffas i   Tuff-lokalen, Myggdalsvägen 80. Fokus ligger på språkutveckling och kunskap           om det svenska samhället. Under våren har vi gått igenom hur Sverige styrs          och vilka partier som finns representerade i riksdagen samt kikat på sakfrågor som är aktuella inför valet i september. Nu ska vi göra en del utflykter. På    planeringen står guidning i Gamla stan, båttur runt i skärgården och ev ett         besök i riksdagshuset.  De nyanlända bjuds på kaffe med rikligt tilltugg. Det             kostar pengar, så bidrag är välkomnas på TUFFs plusgiro 160137- 6.  Märk   insättningen med ”nyanlända” !         

Tisdag                                Öppet styrelsemöte
29 maj Tuffs styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att delta i. Efter mötet blir det kl 18           fika och umgänge.
PLATS:           TUFF-lokalen, Myggdalsvägen 80, nb.

Tisdag             Palestiniernas situation
5 juni    Kerstin Jonsson har levt som s k följeslagare i en palestinsk by. Hon kommer kl 19         i ord och bild att ge oss direktinformation om hur det är att leva under       ockupation på Västbanken. Sedan år 2002 har Kyrkans världsråd sänt ut cirka      300 svenskar i syfte att genom sin icke-våldsliga närvaro kunna ge hopp och     stöd åt människor att verka för fred och försoning
PLATS:         TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80 nb.

tisdag                                Kumla skolas festival
5 juni    Elever och personal på Kumla skola fortsätter sin stolta och oavbrutna tradition av
kl 15-18            dagsverken som de startade 1968. 50-årsjubileum i år alltså! De bjuder in föräldrar,   släkt och vänner – och andra solidariska människor - för att dra in pengar till          systerskolorna i Dharampur, Indien. Det blir en rad olika aktiviteter; utställningar, lekar,          teater, matlagning, cafeteriaförsäljning,  m m.  Kom och ta del eller stöd skolan genom    sätta in ett belopp på Tuffs insamlingskonto, pg 793636-2 och märk med ”Kumla”!
PLATS:            Kumla skola, Tors väg 12, Trollbäcken, Tyresö
        
         Glöm inte mangogrammen, den perfekta gåvan !
Tuffs mangogram har bidragit till att bland indiska Dharampurs många fattiga byar över
150 000 mangoträd kunnat planteras. Mangogrammen är ett diplomliknande blad som kan användas för att gratulera eller till minne av någon bortgången. De kan beställas av Tuff via mail till kontakt@tuff.nu eller av Åke Sandin tel 712 4463. För 100 kr blir det 20 träd, för 200 kr 40 träd osv.
                                                          
                 Massor av information om Tuff                      
                                            finns på hemsidan www.tuff.nu och i 
         Radio TUFF, som hörs flera gånger dygnet runt  91,4 MHz
    och närhelst på www.tyresoradion.se , i vars "Arkiv" tidigare Radio Tuff hörs  .          
                 Ett nytt Radio Tuff kommer varannan söndag kl 17 på 91,4 MHz, första gången
                            kl 17 söndagarna 13/5, 27/5, 10/6 osv och sedan 2- 3 ggr per dygn. 


lördag, april 28

Radio Tuff nr 1465Den tuffa oberoende radion

Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1465:e sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 29 april, första gången kl 17, och sedan ett par ggr per dygn till söndagen den 13 maj, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program. 

Programledare: Åke Sandin. Programmet i korthet: Massor av ”rosor” delas ut bland annat till dem som tvivlar på den påstådda attack med kem-vapen som ledde till att Syrien utsattes för bombningar med ett hundratal kryssningsmissiler. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om Rysslands påstådda skuld till mordförsöket med nervgas mot Sergej Skripal och hans dotter i England. ”ROSOR” från RADIO TUFF (1465) den 29/4 till….

….till   minnet av Barbro Alving (1909- 1987). Hon spelas nu i pjäsen Bang på Stockholms stadsteater. Som signaturen Bang skildrade hon spanska inbördeskriget och andra världskriget i Dagens Nyheter. Det gjorde henne till pacifist. Hon slutade på tidningen när den på 50-talet alltför mycket propagerade för svenska atombomber och svensk anslutning til Nato och blev i stället uppskattad krönikör i Vecko-Journalen under signaturen ”Käringen mot strömmen”. På 50-talet dömdes hon till fängelse för sin vägran att delta i civilförsvaret, vilket hon skildrade i sin bok ”Brev från Långholmen”. (Under Tuffs första decennium var hon av de många som anlitades som föredragshållare i Tyresö) 

….till   TUFF-projektet för nyanlända  från Eritrea, Syrien, Etiopien och Somalia som sedan i höstas fortsätter varje onsdagkväll i TUFF-lokalen. Myggdalsvägen 80. Onsdag den 9 maj är det föredrag om Syrien, ett evenemang öppet för alla medlemmar. 

….till   de många solidariska som redan i år blivit TUFF-medlemmar. Det blir man genom att på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 sätta in årsavgiften på 200 kr och för annan på samma adress (familjemedlem) 80 kr. 

….till   den gamla men stolta folkrörelsetraditionen, demokratins grundbult,  som trots minskat stöd i Sverige ännu lever mycket aktivt i Tuff och i Fredsrörelsen på Orust. Den senare gör följande uttalande:
”Fredsrörelsen på Orust samlad till årsmöte uppmanar Sveriges regering, riksdag och media att besinna sitt ansvar för fred och säkerhet, något som inte kan uppnås med militära allianser och delaktighet i spänningsskapande propaganda. Varaktig fred uppnås endast med fredliga medel.Fredsrörelsen på Orust manar därför Sveriges regering, riksdag och media att utveckla och främja kontakter och relationer med Ryssland på alla plan, i ekonomi, handel, turism, vänortsförbindelser, kultur, social och demokratisk utveckling och samtidigt avveckla de militära banden till Natostaterna för att inleda en fredsprocess fri från misstankar och misstro.Återupprätta alliansfriheten! Håll Sverige utanför EUs militära upprustning! Vi uppmanar Sveriges regering, riksdag och media att inleda samtal med regeringarna i Polen, Ungern och Ukraina om nödvändigheten att upprätthålla ett objektivt förhållningssätt, historiskt och juridiskt, till förmån för en demokratisk uppbyggnad och rättvisa åt alla medborgare. Sanningen är universell, inte nationell.” 

….till   den brittiske amiralen Lord West som i en intervju i BBC säger sig inte tro att Assad låg bakom en attack med kemiska stridsmedel i Douma den 7 april. Istället passar rykten om att Assad skulle vara ansvarig perfekt för terroristernas ambitioner, menar han. Lord West påpekar att Assad håller på att vinna kriget mot terroristerna i Syrien och att Assad var på väg att ta tillbaka kontrollen över Douma, och att då angripa Douma med kemiska stridsmedel är helt ologiskt. Det finns absolut ingen militär eller politisk poäng för Assad med ett sådant dåd med tanke på Syriens framgångar mot terroristerna. Däremot finns det historisk dokumentation av att terrorister använder kemvapen, enligt West. För terroristerna finns det självklart en enorm fördel för deras ambitioner att Assad pekas ut som skyldig, särskilt med tanke på att det var troligt att det skulle ge en respons från USA, UK och Frankrike mot Assad, säger Lord West till BBC. 

….till   den brittiske veteranen bland Mellanösternkorrespondenter  Robert Fisk som rapporterar från Douma att han inte funnit något som kan styrka att en gasattack verkligen ägt rum.  

…. till  elvaårige syriske pojken Hasan Diab som filmades i Douma som ett ”offer” för den påstådda gasattacken, som ledde till att USA, Storbritannien och Frankrike bombade Syrien med ett hundratal missiler. Pojken gav en helt annan version av det som hände: . Pojken som är vid god vigör, berättade där, att han satt i en källare med sin mamma, när de hörde skrik på gatan: Gå till sjukhuset!  Vi sprang tid och så snart jag kommit in tog man tag i mig och började spola vatten på mig. Sen la dom mig på en säng bredvid andra människor.” Detta spelades in på video och när det var klart fördes pojken upp på andra våningen där han fick lite ris, fikon och kakor. Pojkens pappa, Omarp, sade i det ryska TV-inslaget att han hämtat sin familj på sjukhuset och att Hassan inte haft några symptom på förgiftning och inga av familjens grannar hade det heller.

….till   Yngve Berlin som i tidningen Bohuslänningen skriver:   
”Jag skulle kunna förutspått rapporten om en giftgasattack mot civila, framför allt barn, redan för tre fyra veckor sedan. Skulle kunna satsa hela min pension på det (är kanske inte så mycket men dock allt jag har). Ghouta utanför Damaskus i Syrien var nämligen på väg att helt befrias från IS och andra terrorister. Hundratusentals människor skulle äntligen få slippa terrorn och återgå till ett mer värdigt liv. Det passade inte USA och ”västs” planer för Mellan­östern. Politisk analys, tack! Den som var absolut minst betjänt av en brutal, vedervärdig händelse som en giftgasattack mot civila i Syrien, det var just syriska regeringen. Ändå sker det! Väst behövde en giftgas­attack för att ytterligare kunna intensifiera kriget”

….till   Radio Tuff av den 16/4 2017, där det kommenteras, varför 59 amerikanska kryssningsmissiler drabbade en syrisk flygplats som svar på en påstådd kemgas-attack. Under rubriken ”Cui bono? Vilka gagnas?” sägs det där: ”Vilka vinner på att Syrien skulle döda en massa civila med kemvapen? Ja, det är självfallet ’rebellerna’ och de islamistiska extremisterna. Nu när Assad-regimen har övertaget i det mångåriga grymma kriget och USA just hade förklarat att det låter Assad finnas kvar, skulle han då riskera att använda kemiska vapen? Är han verkligen så korkad?” 

….tlll   Roland Hedayat, som under rubriken ”Ur led är Väst” bland annat skriver: ”Giftgasangreppet skall ha utförts av den syriska regeringssidan i ett läge då den har gått från seger till seger i kampen att befria sitt land från USA/Qatar/Saudi-sponsrade jihadister och legosoldater. Jihadisterna i området i fråga befann sig i kapitulationsläge då den påstådda attacken från regeringssidan ägde rum.” 

….till   Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, skriver i Upsala Nya Tidning på tal om västmakternas anfall på Syrien: ”Alla FN-medlemmar ska i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, står det i en av portalparagraferna. Det finns ett och endast ett undantag från det så kallade våldsförbudet: rätten till självförsvar.” Även andra experter på folkrätt, t ex Hans Blix, anser att bombningen av Syrien var att flagrant brott mot folkrätten. Han säger: ”Det var en folkrättskränkning när amerikanarna, fransmännen och britterna angrep med missiler. Världen har inte utsett dessa tre stater till att vara någon sorts världspolis och de hade inget godkännande av säkerhetsrådet och de kan inte hävda att det var i självförsvar”

….till   Ulf Bjerën som i tidningen Sydöstran bland annat skriver:
”Den USA-ledda missilattacken mot Syrien 14 april var det ultimata brottet mot internationell lag och FN-stadgan. Enligt folkrätten får endast FN besluta om militärt ingripande mot en medlemsstat och det får endast ske om en stat hotar världsfreden.
Alla indicier tyder på att det påstådda gasangreppet var en falsk flagg-aktion avsedd att skyllas på Syriens regering som förevändning för öppen aggression. Den kom, liksom tidigare falskflaggade aktioner, i ett läge när USA och dess samarbetspartner bland de i huvudsak importerade terroristerna kunde utnyttja det i ett försök att vända krigslyckan.”

….till   Sören Sommelius som i sin blogg www.nyakultursoren.se skriver om att Trump satsar väldiga belopp på att ta fram nya högteknologiska kärnvapen, som ska utplaceras i fem europeiska länder. Den nya atombomben är betydligt mindre än tidigare kärnvapen därtill styrbar med hög precision. I valkampanjen upprepade Trump flera gånger frasen ”att om vi har kärnvapen, varför ska vi då inte använda dem?” Om Sverige blir medlem i Nato kommer Natobaser därefter troligen att upprättas i Sverige, kanske på Gotland eller Öland. Kommer dessa baser i krislägen att utrustas med Trumps nya minikärnvapen?

….till   Dagens Nyheter, som uppger att svenska pensionspengar placeras i företag som är inblandade i produktionen av kärnvapen. De ger extra hög avkastning nu förstås, när Donald Trump storsatsar på utbyggnad och förnyelse av USA:s kärnvapen. Totalt 6,2 miljarder av svenskarnas pensionspengar är placerade i den typen av bolag, enligt de senaste offentliga uppgifterna, skriver DN

tisdag, april 17

Mycket läsvärt

Om du vill läsa något bra och avslöjande, klicka på