söndag, mars 18

Radio Tuff nr 1462


Den tuffa oberoende radion
Tyresö Ulands- och FredsFörenings RADIO TUFFs 1462:a sändning hörs på 91,4 MHz från söndag 18 mars, första gången kl 17 och sedan 3 ggr per dygn till söndagen den 1 april, när ett nytt Radio Tuff sänds första gången kl 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se  där man också i fliken ”Arkiv” kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program.

Programledare: Åke Sandin
Programmet i korthet:

Som vanligt delar Radio Tuff ut ”rosor”, bland annat till Svenska läkare mot kärnvapen. Tyresöradions Ann Sandin Lindgren intervjuar Åke Sandin om hans uppväxt vid Höga kusten, hur han kom till Tyresö redan 1947, om hans militära karriär som befäl under en repmånad och hur han sedan hamnade i fängelse för vapenvägran.

lördag, mars 17

Beröm från tuff radio


ROSOR från RADIO TUFF nr 1462 den 18/3 till….

….till             Clara Levin som är aktiv i Svenska läkare mot kärnvapen, som tillhör International Phsysicians for the prevention of Nuclear War. Hennes artikel har rubriken ”Med ilskan som drivkraft”, som hon inleder med följande ord:

                ”Jag är så arg och besviken på hur världen fungerar. Den stillastående internationella politiken som kärnvapenstaterna förespråkar, upprustningen som gör världen till en allt mer osäker plats där ett litet misstag kan förinta en hel stad, är oroväckande. Hur är det möjligt att ens argumentera för att fortsätta att producera kärnvapen? Hur kan det som ses som realistiskt att fortsätta denna maktordning och gisslantagande? Det här är frågor jag ställer varje dag, men jag får aldrig riktigt några svar. Inte ens tre månader av det nya året har passerat och de två största kärnvapen-makterna, USA och Ryssland, har lanserat nya kärnvapendoktriner. Doktriner som i verkligheten innebär att tröskeln för att använda kärnvapen sänks. Som innebär att de utvecklar taktiska små kärnvapen innebär i praktiken att de är skapade för att användas.” 
Och hon fortsätter med att bland annat skriva:
             ”Om det är att vara realistisk att förespråka död och lidande så är jag glad över att bli kallad naiv. Jag vill inte ge upp tanken om att världen kan bli en bättre plats fri från hot om kärnvapen. Frågan är om Sveriges politiker kommer fortsätta att dansa efter andra länders pipa eller stå upp för en rättvis värld. Dagen då vi blir passiva kan vi lika gärna ge upp. Så jag antar att det är bra att känna ilska, det betyder att jag fortfarande inte gett upp hoppet och att jag fortfarande tror på det jag jobbar för, en kärnvapenfri värld.”

….till             Roland Hedayat i föreningen Jemensolidaritet, som betecknar de treåriga saudiska bombanfallen som ”en outsäglig katastrof – en krigsförbrytelse under FN:s beskydd.”  Av en befolkning på 27 miljoner är 21 miljoner i akut behov av nödhjälp. Dessutom förekommer i Jemen historiens snabbaste växande koleraepidemi. USA och Storbritannien stöder den saudiska koalitionen med vapenleveranser.

 

….till                 den amerikanske senatorn  Bernie Sanders som vid presidentvalet 2016 var Hilary Clintons svåraste konkurrent i det demokratiska partiet. Han säger nu att vad USA gör i Jemenkriget är olagligt och otillåtet. Liksom senatorerna Mike Lee och Chris Murphy talar han nu ut och påstår att utan kongressens tillstånd måste USA:s militära stöd till den saudiska koalitionen i kriget i Jemen få ett slut.

 

….till            War Resisters' International (WRI), den internationella fredsrörelsen med över 90 anslutna grupper i 40 länder. Vid sitt grundande 1921 antogs följande grundprincip: Krig är ett brott mot mänskligheten. Jag är därför fast besluten att inte stödja någon typ av krig och att sträva efter att undanröja alla orsaker till krig.” Nu fördömer man NATO-landet Turkiets krig i norra Syrien. Det har fått ett par hundra tusen civila att fly undan turkiska bomber i staden Afrin. WRI stöder de turkar som lever farligt genom att motsätta sig kriget.
….till             Patrik Paulov som nu bland annat skriver:                                             Theresa Mays ”bevis” mot Ryssland för tankarna till en annan premiärminister. Hösten 2002 sa sig Tony Blair presentera säkra ”bevis” för att Iraks Saddam Hussein skulle kunna attackera Storbritannien med kemiska vapen 45 minuter efter att ordern getts.Detta var ett av de avgörande ”bevisen” för att Irak hade massförstörelsevapen och dessutom hotade västvärlden med dem. 
Bevis som motiverade det fruktansvärda angreppskrig som tog död på hundratusentals irakier, förstörde stora delar av landet och bidrog till terrorgruppen IS framväxt. Idag vet vi att den dåvarande brittiska regeringens tvärsäkra bevis var bluff och båg rakt igenom. Allt handlade om politik, om att inför den västliga folkopinionen motivera nödvändigheten av att slå till mot Saddam Hussein och därmed lägga under sig Irak och dess oljetillgångar.
Sexton år senare är Theresa May på väg att göra en Tony Blair. Hon sprider obevisade anklagelser för att demonisera det land som är fienden för stunden.”

….till             TUFF-mötet om Etiopien den 14 mars med inledning av Kumale Girma, Besökare har berömt det som ett fantastiskt bra möte, där man fick reda på mycket om Afrikas näst folkrikaste land.

….till             alla solidariska som nu betalat medlemsavgiften till TUFF på plusgiro 160137-6. Den är på 200 kr för enskild plus för annan på samma adress 80 kr. (familjemedlem). Välkommen till TUFF!

fredag, mars 9

Aktiv förening


Tuffs biståndsverksamhet 2017
Sedan början av 1970-talet har Tuff varje år gjort avsevärda biståndsinsatser, främst i Indien men också i flera andra länder. I Tuff arbetar alla oavlönat, så i motsats till många andra biståndsorganisationer har föreningen inga ”administrativa kostnader” utan varenda insamlad krona skickas oavkortat till ändamålet. Dessutom används pengar
från TUFFs sparkonto

UTBETALAT 2017:
Projekten i Indien: 200 000 kr + 175 000 kr      =                       375 000 kr
Elikia na Biso för skolan i Kongo                                                         50 000 kr
Avgifter för plusgiro och utlandsbetalningar                                           897,50 kr
……………………………………………………………………………………………………………
Summa;                                                                                              425 897,50 kr
(Egentligen är summan 225 897, 50 kr för 2017, eftersom de 200 000 kr som betalades till Indien var pengar från år 2016)

INDIEN-PROJEKTEN FORTSÄTTER
På 90-talet finansierade TUFF sex internatskolor i Dharampur i delstaten Gujarat. I Dharampurs små fattiga byar bor tribals, alltså den tidigare så försummade ursprungs-befolkningen, varav de flesta vuxna är analfabeter. Under det första decenniet var Tuff enda finansiären av byggnationer, drift och underhåll av dessa skolor.

Sedan har skolorna blivit centra för utveckling bland de fattigaste av de fattiga genom hundratals brunnar och dessutom små dammar för konstbevattning, så att man i dag får två skördar varje år. Vidare har anlagts små vallar i de många sluttningarna för att förhindra jorderosion under de häftiga monsunregnen. Därigenom har de fattiga småbönderna kunnat återvinna tusentals hektar åkermark. De har försetts med många bufflar och flera massbröllop för de fattiga har bekostats.

Tack vare skolorna har tusentals elever fått undervisning och många till och med hjälpts till högskolor. Från miljonbelopp varje år från TUFF har biståndet de senaste åren uppgått till ca 200 000 kr per år. Men välbeställda indier har blivit så imponerade av verksamheten, att de numera bidrar med summor, som bland annat bidragit till två gymnasier och ett elevhem för flickor.

De 175 000 kronorna som skickats 2017 motsvarar 1 313 000 indiska rupier. TUFFs främste partner i Indien, Bhikhu Vyas, tackade hjärtligt för pengarna. De användes, skriver han, av skolorna i Vanachai och Girikung, två av de sex skolor som på 90-talet anlades med pengar från TUFF. Där ska de bekosta bland annat lönerna för lärare, skolmat för 135 elever, böcker till skolbiblioteken, skoluniformer för 205 elever, samt skolresor.

SKOLAN I KONGO
De senaste åren har TUFF bidragit till en skola i Kongo-Kinshasa bland 13 fattiga byar för barn till illitterata föräldrar. Initiativet togs av Miza Landström, ledare för organisationen Elikia na Biso och ledamot av TUFFs styrelse. Det bidrag på 50 000 kr som lämnades 2017 från TUFF användes till lärarlöner.

BIDRAGSGIVARE.
För de indiska projekten har tre skolor varit solidariska. De är Kuma skola och Strandskolan i Tyresö samt Alléskolan i Lerum. Sammanlagt har de genom dagsverken och likande bidragit med 117 056 kr. Vidare har TUFF genom försäljning av mangogram för plantering av mangoträd i fattiga indiska byar fått in 15 300 kr

Många solidariska medlemmar har lämnat bidrag på sammanlagt 13 480 kr utan att öronmärka dem för något visst ändamål.

När tre TUFF-medlemmar, paret Lionell och Curt Allerberg,  gick bort under året uppmanade deras anhöriga i dödsannonserna att lämna bidrag till TUFFs insamlingskonto 79 36 36 -2 för att hedra deras minne. Det blev sammanlagt 12 550 kr.

De mottagna beloppen motsvarar inte de summor TUFF har bidragit med i bistånd till Indien och Kongo. Vi har därför varit tvungna att ta pengar från insamlingskontots sparkonto.

Kontinuerlig information om biståndet lämnas i RADIO TUFF och på TUFFs hemsida www.tuff.nu , där Bhikhu Vyas´ kvartalsrapporter om projekten i Indien finns att läsa.onsdag, mars 7

Den tuffa oberoende radion 2017


-->
Radio Tuff 2017: Nr 1431 - 1456

Radio Tuff har på 33:e året fortsatt att sända program, som hörts varje vecka. Ett nytt Radio Tuff har kommit varannan söndag kl 17.00 och sedan tre ggr per dygn i två veckor  Det hörs  på 91,4 MHz och även på www,tyresoradion.se där det när som helst kan avlyssnas och i fliken ”Arkiv” hörs  tidigare Radio Tuff

PROGRAMLEDARE:                                 Åke Sandin och Monica Schelin
TEKNIKER:                                               Åke Sandin, Theodor Lindgren

Programmen i korthet 2017:
8/1 – 22/1      Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut ”rosor” till några som sagt   eller gjort något bra. Den kände fredsforskaren Jan Öberg intervjuas om sitt                besök i december ”i det från ockupanter befriade” Aleppo. Åke Sandin               beskriver kort Tuffs omfattande verksamhet under det gångna året under                   rubriken ”Tuff tuffade på 2016”

22/1 - 5/2      Det domineras av två inslag: Ovanligt många ”rosor”, en del med vassa             taggar, delas ut till folk som skrivit eller gjort något bra. Den andra hälften är en             intervju med Sören Sommelius, författare och tidigare kulturchef på                  Helsingborgs Dagblad. Hans läsvärda blogg www.nyakultursoren.se handlar bl        a om vapenexport, USA:s spioneri, Nato och ”krigshetsaren” Jan Björklund

5/2-19/2        Rosor delas ut till ung amerikansk kongressledamot, gamle Gorbatjov och      många andra. Tuff-aktivisten Lena Sandin intervjuas om arbetet mot    kärnvapen. Åke Sandins krönika har rubriken ”Amerika först – och mest        krigiskt”.

19/2-5/3        Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut många ”rosor” till dem   som sagt eller gjort något bra. Åke Sandins långa krönika handlar bland annat            om att Tuff nu fyller 50, om det konstituerande mötet den 13 februari 1967 och     om författaren och fredsaktivisten Per Anders Fogelströms roll att agitera mot                   svenska atombomber

5/3-19/3        Massor av ”rosor” delas ut till välförtjänta men många av dem är liksom verkliga    rosor försedda med vassa taggar, så vi saknar inte veckans snytingar som                     Radio Tuff förr i världen delade ut. För 50 år sedan var många engagerade mot   USA:s Vietnamkrig. Ann Sandin Lindgren intervjuas om ett besök nyligen i Ho         Chi Minh-staden (förut Saigon).

19/3-2/4        Som vanligt delas en massa ”rosor” ut till bl a en amerikansk kongressman         och den tyske utrikesministern. Freds- och miljökämpen Tord Björk i ”Aktivister     för fred” intervjuas om kriget i Ukraina. Läkaren Ingrid Eckerman som tillhör en arbetsgrupp som vill stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar intervjuas.

2-16/4           Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     engelska muslimer och kritiska synpunkter om Turkiet. Sylvia Ljungdahl som                  nu avgår som Tuffs ordförande intervjuas om bl a Tuffs projekt i Indien liksom      den tillträdande ordföranden Lisa Norgren Benedictsson, som också berättar       om de många solidariska insatserna av Kumla skola, där hon varit lärare i 26        år.

16-30/4         Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     dem som, ifrågasätter ”kemgasattacken” i Syrien och USA:a svar på den.                       Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om terrorn i S:t Petersburg och                      Stockholm, om förövarnas hemländer i Centralasien, om Rysslands syn på           Syrien och behovet av en oberoende klarläggning av kemgasen och dess            användare i Syrien.

30/4-14/5      Som vanligt delar Åke Sandin och Monica Schelin ut ”rosor”, bland annat till     motståndarna till krigsövningen Aurora 17 och tvivlarna på den ”syriska”                      gasattacken. Tuffs ordförande Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs 50-        årsfest den 6 maj. Intervju med Pierre Schori om vår säkerhetspolitiks snävt                militära perspektiv, om vår utrikespolitik som bästa försvaret och om krigen i         världen.

14/5-28/5      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” och Åkes tal                      vid Tuffs jubileumsfest sammanfattas. Ola Friholt från Fredsrörelsen på Orust       hyllar Tuffs 50 år med rimmad vers. Roland Hedayat, ordförande i föreningen    Jemensolidaritet, om Saudiarabien och dess bombkrig mot Jemen som orsakat                  en humanitär katastrof av stora mått för miljoner jemeniter

28/5-11/6      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” till bland       annat läsvärda bloggare. Lärarna vid Kumla skola i Trollbäcken, Tomas          Magnusson och Carina Josefsson, intervjuas om skolans ”festival” för indiska                    Anders Fogelströms insatser för freden.

11/6-25/6      Monica Schelin och Åke Sandin delar frikostigt ut verbala ”rosor” bl a till en     bra artikel av Carl Tham. Irakfödda Widad Zaki, aktiv i Svensk-irakiska                  solidaritetskommittén om läget i terrordrabbade Bagdad och i krigets Mosul            ”Terror”– men bombkriget då?”

25/6-9/7        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”, bl a till en bok om       Per Anders Fogelström och en belgisk präst i Syrien. Sigyn Meder,  ordförande          i Iraksolidaritet, om turbulensen i Irak efter angreppet 2003 och striderna om         städerna Fallujah och Mosul. Samtal med Stefan Lindgren, utgivare av Ryska     Posten, om läget kring Östersjön förr och nu.

9/7-23/7        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut verbala ”rosor”,bl a till Svenska          Freds´ordförande Agnes Hellström och den brittiske experten på Mellanöstern   Robert Fisk. Radio Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson om                  Fogelströms bok ”Krigens barn” och skjutningar i Kalifornien. Åke Sandin om en               tidningsartikel som kallar TUFF för ”Tyresös tuffaste 50-åring

23/7-6/8        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till        Magnus o Brasse och till minnet av Per Anders Fogelström. Åkes krönika                     har rubriken ”Ironi, lögn och cynism om Hiroshima” med anledning av 72-   årsdagen av atombomben den 6 augusti, då Tuff-aktivister finns i Tyresö                       centrum. Om papperstranor som symbol mot kärnvapen med anledning av lilla                                                                                                                                                 Sadakos försök att inte få cancer av bomben.

6/8-20/8        Monica Schelin och Åke Sandin delar ut dussintals verbala ”rosor”,bl a till en   erfaren diplomat och till lokala personer. En lång intervju med Thage G       Peterson, tidigare bl a försvarsminister och riksdagens talman, om hans åsikter                       om fredsarbetet som han vill skall vara mera aktivt. Han påstår: ”Freden är inte           naiv” och han slår vakt om alliansfriheten.

20/8-3/9        ”Rosor” delas ut av Åke Sandin och Monica Schelin till ett dussintal, som sagt                       eller gjort något bra. Farshid Ardabili Farsi är iransk-svensk fredsordförande i             Nässjö och intervjuas bland annat om sanktionerna mot Iran och oviljan mot          Iran från USA. Åke Sandin kommenterar svensk upprustning.

3/9-17/9        Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar   ut ”rosor” till välförtjänta. Den erfarne fredskämpen i Göteborg, Tomas              Magnusson, intervjuas om göteborgarnas protester mot krigsövningen Aurora 17. Lennart och Åsne Liedén om att de som försvar förespråkar icke-våldsligt           civilmotstånd framför militärt dödande.

17/9-1/10      Som vanligt börjar programmet med att Monica Schelin och Åke Sandin delar   ut ”rosor” till många, som sagt eller skrivit något bra. Från Musikvalvet Baggen i          Gamla Stan hörs Annika Sterner (född Dahlquist i Tyresö) berätta om den         kommande pjäsen ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”. Sedan en kort krönika under                       rubriken ”Jemeniternas bortglömda tragedi”

1-15/10         Personer som kritiserat krigsövningen Aurora 17 och svensk tvekan att                ratificera kärnvapenförbudet tillhör de många som får ”rosor” av Åke Sandin                  och Monica Schelin. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson om Tuffs                     planer på att möta nyanlända ungdomar i Tyresö. En frän text av Ingemar               Myhrberg om nutida kärnvapenpolitik läses upp.

15-29/10       Lena Sandin intervjuas om Nätverket mot kärnvapen, som är medlem av             nobelprisbelönade ICAN, och om föreningen ”Nej till Nato”. Många som sagt                 eller gjort något bra får ”rosor” av Monica Schelin och Åke Sandin. Radio        Tuffs man i San Francisco Bengt Svensson har lämnat en text om Las Vegas            mm, som läses upp.

29/10-12/11  Monica Schelin och Åke Sandin delar berömmande ut rosor till många som      sagt eller gjort något bra. De beundransvärda föreningsaktivisterna Sylvia                    Ljungdahl och Erika Husberg intervjuas om ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, ett                     skådespel om framstående kvinnor för fred, om Tuffs samlingar på   onsdagskvällarna med unga flyktingar och om Tyresö kvinnojour.

12/11-26/11  Monica Schelin och Åke Sandin delar ut en massa ”rosor” till TUFF:s                integrationsprojekt och många andra som gjort eller sagt något bra. Anna                 Höglin, en beundransvärd Tyresökvinna intervjuas med anledning av sin 99-       årsdag. Åke Sandin kommenterar den svenska ubåtshysterin på 80-talet och
                      nu.

26/11-10/12  Monica Schelin och Åke Sandin delar som vanligt ut många ”rosor” till både     finländare, norrmän och andra välförtjänta. Ola Friholt i den aktiva            Fredsrörelsen på Orust berättar om Johan Galtung, som får ”Folkets fredspris enligt Nobels testamente” den 2 dec. Några slutord om krigets eländiga följder i     t ex Irak och Libyen och att dess första offer är sanningen

10-24/12       Som vanligt delar Monica Schelin och Åke Sandin ut många ”rosor”. bland       annat till läsvärda böcker om både Putin och andra världskrigets många           våldtäkter. Tuff-ordföranden Lisa Norgren Benedictsson hörs när hon och     andra aktivister lär nio unga afrikaner att baka pepparkakor och lussekatter.                  Hampus Eckerman kommenterar fränt uppgifter om antalet USA-trupper i          Syrien och Jerusalems ställning.

24/12-7/1      ”Rosor” delas ut frikostigt till dem som sagt eller gjort något bra. Elena                Magnell läser sin fyndiga årsbetraktelse över 2017 på rimmad vers. Åke              Sandins krönika har rubriken ”Från elitsoldat till fängelsekund  och                     fredsaktivist

TUFF i andra medier
Februari        Tyresö Nyheter, en tidning som delas ut till alla kommunens hushåll, har en           artikel med rubriken ”En TUFF 50-åring”. Den handlar om att Tuff funnits i ett                  halvsekel och har bilder på Tuffs ordförande Sylvia Ljungdahl och Radio Tuffs     Åke Sandin och Monica Schelin.

Juli                 Tidningen Mitt i Tyresö har en rubrik på sin första sida med texten ”TUFF SKA     TUFFA PÅ” och med foto av två Tuff-aktivister med plakat, bland annat med                 texten ”För en kärnvapenfri värld”. Inuti tidningen finns två helsidor med fem         bilder på olika Tuff-verksamheter och med rubriken TYRESÖS TUFFASTE                50-ÅRING